Strateegilise kommunikatsiooni keskus

Strateegilise kommunikatsiooni keskus (lühend StratKomKe) kuulub Eesti kaitseväes küberväejuhatuse alluvusse. Keskus tegeleb sisuloome, teavitustöö, meediaoperatsioonide ja meediaarhiiviga. Keskus annab välja ajakirja Sõdur, ajalehte Sõdurileht ja iga-aastast Kaitseväe aastaraamatut.

Strateegilise kommunikatsiooni keskuse embleem

ÜlesandedRedigeeri

  • Ajateenijate väljaõppe kaudu reservüksuste ettevalmistamine; väljaõppe ettevalmistamine ning läbiviimine; sõjaaja ning reservüksuste täiendkoolitamine, varustamine ja formeerimise korraldamine.
  • Meediaoperatsioonide toetamine video- ja fotomaterjalidega ning nende edastamine meediale või avaldamine kaitseväe kommunikatsioonikanalites.
  • Teavitustöö-alaste video- ja fotomaterjalide ning trükiste ja teabegraafika tootmine.
  • Teavitustöö raames korraldatavate otsesuhtlusprojektide toetamine.
  • Teavitusürituste, tseremooniate jmt helindamine.
  • Kaitseväe teavitusvaldkonna audio-, foto- ja videoarhiivi haldamine.

Strateegilise kommunikatsiooni keskus (StratKomKe) alustas küberväejuhatuse alluvuses tegevust 1. augustil 2018. Keskuse ülem on olnud augustist 2018 kuni veebruarini 2019 major Viljar Kurg, alates veebruarist 2019 kuni augustini 2020 major Priit Kasemets ning alates 2020. aasta augustist major (2021. aastast kolonelleitnant) Georgi Kokošinski.

StratKomKe eelkäijaks oli kaitseväe peastaabi koosseisus 2011. aastal loodud teavituskeskus, mis aastail 2012–2018 töötas staabi- ja sidepataljoni alluvuses. Teavituskeskuse ülemad olid aastail 2011 toonane leitnant Arvo Jõesalu, 2011–2015 nooremleitnant Hannes Võrno ja 2015–2018 major Marek Miil. 2014. aastast peale on olnud teavituskeskuse, 2018. aastast StratKomKe käsutuses oma hoone Tallinnas Filtri tee ääres. 2017. aastal korraldati esimene selles keskuses väljaõppe saanud reservväelaste teavitusõppus AKSON ning 2022. aastal suurõppuse Siil raames teine samalaadne õppus.