Stooks (tähis St) on kinemaatilise viskoossuse ühik CGS-süsteemis. Tänapäeval seda ühikut ei kasutata.

Ühik nimetati inglise teadlase George Gabriel Stokesi järgi.

Tänapäeva SI-süsteemi ühikutes oleks üks stooks 1 cm²/s ehk 10−4 m²/s.

Kasutati ka ühikut sentistooks (cSt), kus 1 cSt = 1 mm²/s = 10−6 m²/s.