Statistikanõukogu

Statistikanõukogu on Statistikaametit, Eesti Panka ja Rahandusministeeriumi nõustav organ, mille eesmärk on tagada riikliku statistika süsteemi toimimine.

ÜlesandedRedigeeri

Statistikanõukogu

 • Nõustab riikliku statistika tegijat riikliku statistika programmi koostamisel
 • Annab Statistikaametile soovitusi riikliku statistika tegemise koordineerimiseks
 • Avaldab rahandusministrile arvamust riikliku statistika programmi ja selle muudatuste kohta enne nende kinnitamist
 • Nõustab riikliku statistika tegijat riikliku statistika tegemisel, sh statistikaalaste põhimõtete ja kvaliteedikriteeriumide rakendamises
 • Annab rahandusministrile hinnang riikliku statistika tegemise kulutuste kohta ja esitab selle oma aastaaruandes
 • Annab rahandusministrile soovitusi ja avaldab arvamust statistikaalase õigusloome valdkonnas
 • Avaldab arvamust Statistikaameti peadirektori ametikoha täitmiseks avalikku konkurssi läbiviivale komisjonile kandidaadi sobivuse kohta ning rahandusministrile Statistikaameti peadirektori ametist vabastamise kohta[1]

KoosseisRedigeeri

Nõukogu koosseisu kinnitab rahandusministri ettepaneku alusel valitsus. Statistikanõukogu koosneb 13 liikmest: üks liige Statistikaametist, üks liige Eesti Pangast, üks liige Andmekaitse Inspektsioonist, kümme liiget tarbijate ja andmeesitajate esindajate ning ekspertide hulgast.[2]

Statistikanõukogu koosseis alates 15. jaanuarist 2015 on järgmine:

 • Mart Mägi – Statistikaameti peadirektor – Statistikaameti esindaja
 • Ülo Kaasik – Eesti Panga asepresident – Eesti Panga esindaja
 • Viljar Peep – Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor – Andmekaitse Inspektsiooni esindaja
 • Tõnu KolloTartu Ülikooli matemaatilise statistika õppetooli professor – statistika ekspert, tarbijate esindaja
 • Allan PuurTallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituudi juhtivteadur – rahvastiku ekspert, tarbijate esindaja
 • Hede Sinisaar – Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna juhataja – sotsiaalvaldkonna ekspert, andmeesitajate ja tarbijate esindaja
 • Kätlin Mandel – Keskkonnaministeeriumi analüüsi- ja planeerimisosakonna juhataja – keskkonna ekspert, andmeesitajate ja tarbijate esindaja
 • Taavi Kand – Põllumajandusministeeriumi kaubandusi ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja – põllumajanduse ekspert, andmeesitajate ja tarbijate esindaja
 • Ilmar Lepik – Vabariigi Presidendi majandusnõunik, Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna nõunik – majanduse ekspert, tarbijate esindaja
 • Margus Sarapuu – Riigikantselei strateegiabüroo strateegiadirektor – tarbijate esindaja
 • Urmet Lee – Riigikontrolöri nõunik – tarbijate esindaja
 • Marko Udras – Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja – andmeesitajate ja tarbijate esindaja
 • Hannes Pahapill – Swedbank AS osakonnajuhataja – andmeesitajate ja tarbijate esindaja[3]

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri