Stalinlik Saak oli Keenis 23. juunist 1951 kuni 26. detsembrini 1953 ilmunud eestikeelne ajaleht, Keeni Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja.

Ajaleht ilmus kaks korda nädalas.