Sri Lanka pass

Sri Lanka kodaniku pass on dokument, mis väljastatakse Sri Lanka kodanikele rahvusvahelise reisimise eesmärgil. Sri Lanka passide väljastamise eest vastutab sisserände ja väljarände osakond.

Sri Lanka kodaniku pass

Sisserände ja väljarände osakond on alustanud biomeetriliste passide väljastamist vastavalt rahvusvahelistele standarditele alates 10. augustist 2015. Vaatamata selliste meetmete kasutusele võtmisele on Sri Lanka järjestikused valitsused teinud vähe jõupingutusi, et parandada oma kodanike viisavaba pääsu välisriikidesse.