Spordialaliit on mingi spordiala edendamiseks loodud spordiorganisatsioon.

Eesti spordiseaduse järgi on spordialaliit spordiala harrastavate spordiklubide üleriigiline ühendus, kes spordiala rahvusvahelise spordialaliidu ja rahvusliku olümpiakomitee liikmena esindab spordiala ja kellel on ainuõigus korraldada üleriigilisi meistrivõistlusi ning selgitada meistreid.

Samas aga on Eestiski spordialaliite, mis ühendavad füüsilisi isikuid ja mitte klubisid.