Spiiker (inglise sõnast speaker 'kõneleja') on parlamendi, volikogu või muu parlamentaarse organisatsiooni eesistuja.

Traditsiooniliselt kasutatakse seda sõna eesti keeles eelkõige anglosaksi maade ametiisikute, nt Suurbritannia parlamendi kodade ja USA Esindajatekoja eesistuja kohta. Sarnasuse alusel nimetatakse vahel spiikriks ka Eesti Riigikogu esimeest. Harvem kutsutakse nii muid analoogseid Eesti ametikohti, näiteks on spiiker Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna volikogul.