Soxhleti ekstraktor

Soxhleti ekstraktor (ehk Soxhleti aparaat) on laboratoorne seade vähe (mõõdukalt) lahustuva komponendi eraldamiseks tahkest materjalist sobivalt valitud solvendiga.

Soxhleti ekstraktor skemaatiliselt
Purustatud puuvilja ekstraktsioon Soxhletis

Parempoolsel joonisel on toodud Soxhleti ekstraktor skemaatiliselt: 1 – magnetsegaja; 2 – destillatsioonikolb solvendiga; 3 – solvendi aurude ülesjuhtimise toru; 4 – ekstraktoriosa; 5 – tahke ekstraheeritav materjal; 6 – sifooni ülaosa; 7 – sifoon juhib vedeliku kolbi tagasi; 8 – vahetükk; 9-11 – tagasivoolu jahuti vee sisse- ja väljavoolu otstega.

Soxhleti aparaadi ekstraktoriossa pannakse filterpaberi vahele tahke materjal. Ekstraktori alla paigutatakse destillatsioonikolb solvendiga, mille maht ületab 3 kuni 4 korda ekstraktoriosa mahtu, ja peale pannakse tagasivoolu jahuti. Solventi keedetakse, see valgub tahke materjaliga täidetud ekstraktoriossa ja kui selles vedeliku tase tõuseb sifooni ülemise otsani, siis viimane tühjendab ekstraktoriosa juhtides vedeliku tagasi destillatsioonikolbi. Selline ekstraktsioonitsükkel kordub automaatselt mitme tunni või ka mitme päeva jooksul, kusjuures sama solvendiports tsirkuleerib süsteemis korduvalt. Iga tsükli jooksul lahustub väike portsjon huvipakkuvat mittelenduvat komponenti, mis lõpptulemusena koguneb destillatsioonikolbi. Ekstraktsiooni lõpetamise järel võib kolvis oleva solvendi üle ajada näiteks rotatsioonaurustiga ja mittelenduv komponent jääb kolvi põhja.

Vaata ka

muuda