Sotsiaalne vastutus

Sotsiaalne vastutus ehk sotsiaalne aruandekohustus (inglise social accountability) kodanike ja riigi puhul tähendab see ühelt poolt valitsuse aruandekohustust oma tegevuse kohta inimeste elukvaliteedi parandamisel ja õiguste kaitsmisel ning teiselt poolt kodanike aktiivset osalemist selle jälgimisel: nt poliitika kujundamisel osalemisega, riigieelarvelistel kulutustel ja avalikel teenustel silma peal hoidmisega[1]. Seega tähendab sotsiaalne vastutus ka avalikule teabele juurdepääsu soodustamist[1].

Sotsiaalne vastutus peaks toimima kogu demokraatliku valitsemistsükli jooksul, mitte ainult valimiste ajal[1].

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 1,2 Säästva arengu sõnaseletusi. Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn. [1] (vaadatud 15.10.2012)