Sorbi tähestik

Sorbi tähestiku alus on ISO põhiline ladina tähestik, kuid kasutatakse ka diakriitikuid (nt akuutne aktsent ja haak), mis sarnanevad tšehhi ja poola tähestikus olevatega. Standardkood sorbi tähestikule on ISO 8859-2 (Latin-2).

Enamikku tähtedest kasutatakse mõlemas sorbi keeles, kuid mõningaid tähti kasutatakse ainult kas ülemsorbi keeles või alamsorbi keeles[1].

Tähestiku tabel

muuda

Tabelis on antud terviklik tähestik, seetõttu tuleb jälgida märkusi, milliseid tähti kasutatakse ainult ühes või teises keeles[2]. Ülejäänud tähed on mõlemal keelel ühised.

Peamine variant HTML- kood Väiketäht HTML- kood Nimi Tavaline foneetiline

väärtus (hääldus)

Muud foneetilised

väärtused

A a a [a]
B b bej [b] [p]
C c cej [ts]
Č Č č č čej [tʃ]
Ć Ć ć ć ćet [tɕ]
D d dej [d] [t]
E e ej [ɛ]
Ě Ě ě ě jět/ět (ülem), ět (alam) [iɪ]
F f ef [f]
G g gej [ɡ]
H h ha [h] (mõlemas murdes,

kuigi alammurdes võib olla vaikne)

I i i [i]
J j jot/jót (ülem), jot (alam) [j]
K k ka [k]
Ł Ł ł ł [w]
L l el [l]
M m em [m]
N n en [n]
Ń Ń ń ń eń (ülem), ejn (alam) [ɲ]
O o o [ɔ]
Ó Ó ó ó ót [uʊ] (ülem), [ɛ] või [ɨ] (alam)
P p pej [p]
R r er [r]
Ř (ülem) Ř ř ř [ʃ]
S s es [s] [z], [ɕ]
Š Š š š [ʃ]
Ś (alam) Ś ś ś śej [ɕ] [ʑ]
T t tej [t] [d]
U u u [u]
W w wej [v] (ülem), [w] (alam; võib olla ka vaikne)
Y y y [ɨ]
Z z zet [z] [s], [ʑ]
Ž Ž ž ž žet [ʒ]
Ź (alam) Ź ź ź źej [ʑ] (ülemsorbi keeles esineb digraafis )

Digraafid

muuda

Alamsorbi tähestiku varasem versioon sisaldas tähti b́, ṕ, ḿ ja ẃ, mida kasutati palataliseeritud labiaalide tähistamiseks. Tänapäeval on need asendatud digraafidega bj, mj, pj ja wj.

Sorbi ortograafia sisaldab ka kahte sellist digraafi, mis on liigitatud eraldi tähtedeks ja millel on oma nimetus. Seetõttu on need samaväärsed ülaltoodud tähtedega. Need on:

Peamine variant HTML- kood Väiketähtedena HTML- kood Nimi Tavaline foneetiline

väärtus (hääldus)

Muud foneetilised

väärtused

ch ch cha [kʰ] (ülem; juursõna),

[x] (muudel juhtudel ja alamsorbi keeles)

Dź dź dźej/dźet [dʑ] [tɕ]

Digraaf ch järgneb h-le ning d-le (tähestikulises järjekorras). Asub põhimorfeemi alguses enne täishäälikut, nagu näiteks sõnades zachod, přichod; chodźić, chory.

Viited

muuda
  1. "Sorbi keele ja tähestiku tutvustus keeleõppe portaalis Omniglot". Vaadatud 29.05.2019.
  2. "Ülem- ja alamsorbi keele tähestikud koos näidetega". 2007. Originaali arhiivikoopia seisuga 29.06.2018. Vaadatud 29.05.2019.