Soojuskihistus (ka soojuskihitus) on mingi veekogu veemassiivi jaotumus temperatuuri alusel kihtideks (veekogude stratifikatsioon).

Soojuskihistus sõltub eelkõige vee erinevast tihedusest kraaditi ja veekogu laiuskraadist Maal.

Kuna Eesti asub parasvöötmes, saab eristada veekogude (järvede ja veehoidlate) 2 stratifikatsiooni- ja 2 tsirkulatsiooniperioodi: suvine ja talvine stratifikatsioon ning kevadine ja sügisene tsirkulatsioon; sellest tulenevalt nimetatakse parasvöötme veekogusid dimiktiliseks.

Vaata ka muuda