Soojuskadu

Soojuskadu on ruumiõhust läbi välispiirete (seinad, lagi, põrand, aknad, uksed jne) väliskeskkonda kandunud soojushulk ajaühikus J/s=W.

Küte peaks kompenseerima hoone soojuskaod ja ventilatsioonikaod. Sellepärast võetakse soojuskadu kõigi küttesüsteemiga seotud arvutuste aluseks. Hoone soojuskaod arvutatakse iga välispiiret omava ruumi soojuskadude summana vastavalt standardile.[1]

Soojuskadu Φ, W

Φ= U x A x (Ti - Tu)

  U = Materjali soojusjuhtivus W/(m2*K)
  A = Piirde pindala m2
  Ti = Arvutuslik sisetemperatuur C
  Tu = Arvutuslik välistemperatuur C

ViitedRedigeeri

  1. Hoone soojuskoormuse määramine, Eesti standard, EVS 829:2003 Eesti standardikeskus.