See artikkel on muusikažanrist; Arvo Pärdi teose kohta vaata Sonatiinid (Pärt)

Sonatiin ('väike sonaat') on muusikažanr, millel ei ole ühte kindlaks määratud vormi, enamasti on see sonaadivormis, kuid lühem ja lihtsakoelisem kui sonaat. Muusikateoste pealkirjana on see kasutusel hiljemalt hilisbarokist. Tavaliselt on sonatiin pala sooloklaverile, kuid sonatiine on kirjutatud ka näiteks viiulile ja klaverile või harvem ka teistele pillidele.