Solid Edge

Solid Edge on projekteerimistarkvara arvutil mehaanikakoostude ja selle osade modelleerimiseks ning jooniste valmistamiseks. Esimene versioon Solid Edge'ist anti välja 1996. aastal. 2006. aasta juuni seisuga on väljas juba 18. versioon.

Solid Edge'i joonis eskiisikeskkonnas. Joonisel on kujutatud tigureduktorit

Solid Edge'i keskkonnadRedigeeri

Et paremini jooniseid luua, on Solid Edge eraldatud iseseisvateks keskkondadeks. Iga keskkond on iseseisev, kuid omavahel on nad tihedalt integreeritud, muutes kergeks liikumise nende vahel.

Solid Edge'is on järgmised keskkonnad:

  • Koostu keskkond (The Assembly Environments)
  • Detaili keskkond (The Part Environment)
  • Eskiisikeskkond (The Draft Environment)
  • Lehtmetalli keskkond (The Sheet Metall Environment)
  • Keevistoote keskkond (The Weldment Environment)