Siinvõrk

Siinvõrgu topoloogiaks on võrk, kus kõik klientarvutid on ühendatud ühe ja sama võrgukaabli (siini) külge. Siinvõrk on üks lihtsamaid arvutivõrke, kuhu saab ühendada mitmeid arvuteid, kuid võivad tekkida probleemid, kui kaks arvutit soovivad samal ajal hakata saatma samale siinile andmeid. Sellest tekivad kokkupõrked (collision). Selliseid süsteeme, kus kasutatakse siinvõrgu arhitektuuri, kasutatakse kokkupõrgete vältimiseks sageli CSMA (Carrier Sense Multiple Access) seadet või siinihaldurit, mis kontrollib juurdepääsu jagatud siini ressursile.

Siinivõrgu topoloogia

Siinvõrk on peamiselt passiivne – arvutid asuvad samal siinil ja kuulavad signaali, mis nendest mööduvad. Kui "kuulevad", et andmepakett on temale suunatud, siis sekkuvad, kui on vaja andmeid saata, oodatakse, kui eetrisse tekib vaikus ja siis saadetakse siinile oma andmevoog. Kui saatmise hetkel alustas andmete saatmist ka mõni teine arvuti, tekib kokkupõrge. Mõlemad arvutid katkestavad saatmise, arvutid pikendavad oma ootamisaega, millal nad võiksid uuesti hakata andmeid saatma ja proovivad siis uuesti andmeid saata.

Domineerivalt on Etherneti arvutivõrgu siinvõrgud ehitatud kaabliga. Peamiselt koaksiaalkaabliga, kuid sellegipoolest saab praktiliselt kõiki traadivabasid arvutivõrke vaadelda siinvõrkudena, kuna kasutatakse sama meediat ehk raadiosagedust. Traadivabad seadmed kuulavad eetrit, kas pöördumised on temale suunatud või oodatakse vaikust, millal saab ise eetrisse pöörduda.

Etherneti standardid siinvõrkudele: