Sihtotstarbeline arenguabi

Sihtotstarbeline abi (inglise earmarked aid) on doonorriigi poolt sihtriigile (või abiorganisatsioonile) esitatud nõue kasutada abi mingil kindlal otstarbel (näiteks mõne doonori jaoks olulise projekti või programmi elluviimisel). Paljud huvigrupid leiavad, et abi efektiivsuse suurendamiseks on oluline vähendada sihtotstarbelise abi osakaalu.

Doonor tähistab arengukoostöö valdkonnas mõiste doonor abiandvat riiki või organisatsiooni. Doonor annab arengu- või humanitaarabi teisele organisatsioonile, riigile või regioonile, doonorriik vastavalt siis riiki, mis annab arengu- või humanitaarabi teisele riigile või regioonile.

Allikas: Arengukoostöö- ja humanitaaralase terminoloogia sõnaseletusi

Vaata kaRedigeeri