Kanal, mille kaudu edastatakse infot laiemale auditooriumile. Siia hulka kuuluvad Internet; raadio; telakanalid; ajalehed; muud massiteabe vahendid.