Sertifitseerimine

Sertifitseerimine (ingl.k. certification) on mingi staatuse, isiku, olukorra või süsteemi töö formaalne kinnitamine, et vaadeldav isik, süsteem jms vastab asjakohastele standarditele ja spetsifikatsioonidele. [1]

Isikutuvastuse valdkonnas on sertifitseerimine digitaalseks tuvastamiseks ning digitaalallkirja andmiseks ja kontrollimiseks vajalike sertifikaatide väljaandmist, sertifikaatide alusel antud digitaalallkirjade kontrollimise võimaldamist ning sertifikaatide kehtivuse peatamise, kehtivuse peatatuse lõpetamise ja kehtetuks tunnistamise menetlemist võimaldav tehniliste tegevuste kompleks. Sertifikaate on kahte tüüpi: isikutuvastussertifikaat ja allkirjastamissertifikaat.

Isikutuvastussertifikaat – dokument, mis on välja antud selleks, et võimaldada digitaalset isikutuvastamist, e-kirjade signeerimist ja krüpteerimist ning milles avalik võti seotakse üheselt sertifikaadi omanikuga. Sertifikaadis peavad sisalduma selle number, omaniku nimi, omaniku isiku- või registrikood, omaniku avalik võti, kehtivusaeg, väljaandja ja registrikood, kasutusvaldkonna piirangute kirjeldus. Sertifikaadi väljaandja kinnitab iga tema poolt välja antud sertifikaadi. Sertifikaadi omanik on füüsiline isik, kelle andmetega on sertifikaadis sisalduv avalik võti samas sertifikaadis seotud.

Allkirjastamissertifikaat – dokument, mis on välja antud selleks, et võimaldada digitaalallkirja andmist ja kontrollimist ning milles avalik võti seotakse üheselt sertifikaadi omanikuga. Sertifikaadis peavad sisalduma selle number, omaniku nimi, omaniku isiku- või registrikood, omaniku avalik võti, kehtivusaeg, väljaandja ja registrikood, kasutusvaldkonna piirangute kirjeldus. Sertifikaadi väljaandja kinnitab iga tema poolt välja antud sertifikaadi. Sertifikaadi omanik on füüsiline isik, kelle andmetega on sertifikaadis sisalduv avalik võti samas sertifikaadis seotud.

Sertifikaadi väljaandja – isik või asutus, kes on sertifikaadi välja andnud ja vastutab sertifikaadis sisalduvate andmete tõesuse eest (Eestis: Politsei- ja Piirivalveamet).

Vaata ka

muuda
  1. Logistikasõnastik. Seilecs. 2021. ISBN 9789916960066.