Semiidid on semi keeli kõnelevad rahvad Ees-Aasias (sh juudid) ja Aafrika kirdeosas (peamiselt Etioopias ja Eritreas). Semiidid on üks kolmest europiidse rassi suuremast alajaotusest aarjalaste ja hamiidide (peamiselt Põhja-Aafrika islamiusuliste ja teiste araablaste) kõrval.