Selektiivsus (tehnika)

Selektiivsuse definitsioon on toodud standardis “Liigvooluselektiivsus (441-17-15) Kahe või enama liigvoolu kaitseseadme tunnusjoonte etteantud piirväärtustes rakenduks see kaitse, mis mõeldakse igasugust nimivoolust suuremat voolu, lühisvool jne).