Sekundaarelement

Sekundaarelement on korduvalt laetav keemiline vooluallikas. Laadimisel muundub elektrienergia elemendis keemiliseks energiaks ja element on taas kasutatav elektrienergia allikana.

Terminitest

muuda

Terminit sekundaarelement kasutatakse peamiselt keemiliste vooluallikate üldisel liigitamisel primaarelementideks ja sekundaarelementideks. Sekundaarelementide ja neist koostatud patareide üldkasutatav nimetus on aku. Seega võib aku tähendada

  • üksikut akuelementi, näiteks: ühendame taskulambis patareiks kolm NiMH-akut,
  • akupatareid, näiteks 12V pliiaku koosneb kuuest 2V akuelemendist.

Sekundaarelementide elektroode nimetatakse mõnikord katoodiks ja anoodiks; siis aga peab olema selge, kas kirjeldatakse tühjendus- või laadimisprotsessi. Kui primaarelemendi (galvaanielemendi) puhul on alati positiivne (+) elektrood katood ja negatiivne (‒) elektrood anood, siis aku puhul on see nii vaid tühjendamisel. Aku laadimisel toimib positiivne elektrood anoodina ja negatiivne elektrood katoodina.

Liigid

muuda

Sekundaarelemente liigitatakse peamiselt elektroodide materjali järgi. Levinuimad liigid on

Väheinformatiivne on liigitamine elektrolüüdi alusel happeakudeks ja leelisakudeks, sest ainukese happeakuna on tuntud pliiaku, kõigis teistes praegusaegsetes akutüüpides kasutatakse leelis- ja soolelektrolüüte ning ioonvedelikke.