Sattesele on Henriku Liivimaa kroonikas mainitud piirkond Turaidas, Koiva liivlaste asualal. Sattesele asus Koiva jõe vasakul kaldal, keskusega Sattesele linnuses, mis oli ühtlasi ka selle ala ainukeseks linnuseks. 13. sajandi alguses kuni oma surmani 1211. aastal oli Sattesele väljapaistvaimaks ülikuks ja võib-olla kogu ala valitsejaks Dabrel.[1][2]

Pärast kokkupõrkeid ristisõdijatega, sh Sattesele linnuse piiramist nende poolt, andis piirkond 1206. aastal end Riia piiskopi võimu alla, misjärel preester Daniel viis seal läbi ristimise ja Satteselest moodustati eraldi kirikukihelkond.[3] 1207. aasta Riia piiskopi ja Mõõgavendade ordu vahelise leppega määrati ala viimase alluvusse.[4] Lõplikult suruti kohalike vastupanu maha 1212. aasta mässule järgnenud Sattesele linnuse piiramise ja alistamisega.[5]

Viited muuda

  1. HLK, lk 63
  2. Indriķa hronika, X, kommentaar 38
  3. HLK, lk 69
  4. HLK, lk 75
  5. HLK, lk 141

Allikad muuda

  • Henriku Liivimaa kroonika = Heinrici chronicon Livoniae. Ladina keelest tõlkinud Richard Kleis, toimetanud ja kommenteerinud Enn Tarvel. Tallinn: Eesti Raamat 1982.
  • Indriķa hronika. Läti keelde tõlkinud Ā. Feldhūns; eessõna ja kommentaarid Ē. Mugurēvičs. Rīga: Zinātne, 1993.