San Francisco teaduse hindamise deklaratsioon

San Francisco teaduse hindamise deklaratsiooni ehk DORA deklaratsiooni (inglise San Francisco Declaration on Research Assessment, millest on tuletatud ka akronüüm „DORA“) eesmärk on peatada selle arusaama levik, mille kohaselt on teadusajakirja mõjuteguri ja teadlase tehtud töö vahel otsene seos. Väidetavalt põhjustab selline arusaam teadusliku uurimistöö hindamisel erapoolikust ja ebatäpsusi. DORA deklaratsioonis rõhutatakse ka seda, et mõjutegurit ei saa kasutada „teadusartiklite kvaliteedi surrogaatmõõdikuna teadlase töö hindamisel, töölevõtmisel, edutamisel ega rahastamisotsuste tegemisel“.[1]

Deklaratsioon koostati 2012. aasta detsembris toimunud Ameerika Rakubioloogia Ühingu (American Society for Cell Biology) aastakoosoleku tulemusena. 2013. aasta 13. maiks oli deklaratsiooni allkirjastanud rohkem kui 150 teadlast ja 75 teadusorganisatsiooni. [2] Esimeste DORA deklaratsioonile allakirjutanute seas oli ka Eesti Teadusagentuur.

Taust muuda

16. detsembril 2012. aastal kogunes teadusväljaannete toimetajatest ja kirjastajatest koosnev töörühm San Franciscos toimunud Ameerika Rakubioloogia Ühingu aastakoosolekule, et arutada teaduse hindamisega seotud päevakajalisi teemasid – kuidas hinnatakse teadustöö tulemuste kvaliteeti ja millised on algallikale viitamise tavad.[3]

Koosoleku toimumise peamiseks põhjuseks oli konsensuslik arusaam selle kohta, et paljude rakubioloogia ajakirjade mõjutegur ei ole vastavuses nendes ajakirjades avaldatud teadustöö tegeliku olulisusega rakubioloogide kogukonnale. Seega otsustas töörühm leida arutelu käigus meetmeid, mis aitaksid artikli mõju ja ajakirja kvaliteedi viia omavahel paremini kooskõlla. [4]

Kirjeldatud põhimõtted kehtivad ka teiste teadusvaldkondade puhul. DORA deklaratsiooni koostajate sõnul on tegemist ülemaailmse algatusega, mis hõlmab kõiki teadusharusid.

Allakirjutanud muuda

2019. aasta jaanuari seisuga on DORA deklaratsioonile kirjutanud alla üle 700 organisatsiooni ja rohkem kui 13 000 üksikisikut.[5]

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. https://sfdora.org/read/
  2. http://science.sciencemag.org/content/340/6134/787
  3. https://sfdora.org/read/
  4. Alstete, Jeffrey W., Nicholas J. Beutell, John P. Meyer 2018. Evaluating Scholarship and Research Impact: History, Practices, and Policy Development (lk 48). Bingley: Emerald Publishing.
  5. https://sfdora.org/signers/

Välislingid muuda