Mõjutegur ehk ajakirja mõjutegur (inglise keeles impact factor, IF) on bibliomeetrias suhtarv, mis näitab, kui suur on keskmine viitamiste arv mingi ajakirja artiklitele mingi ajaperioodi jooksul.

Vaatlusalune periood on tavaliselt üks aasta ja loetakse kui palju on selle ajavahemiku jooksul keskmiselt viidatud ajakirjas eelnenud kahe aasta jooksul ilmunud artikleid.

Mõjuteguri arvutamise aluseks on viited. Artikli viidete arv näitab, kui mõjukas on autor ning kui oluline on artikkel konkreetses teadusvaldkonnas.

Ingliskeelse termini impact factor võttis 1975. aastal kasutusele Eugene Garfield, et hõlbustada ajakirjade valimist andmebaasi Web of Science.