Salliv Kool

Salliv Kool on projektipõhine ühendus, mille eesmärk on tõstatada koolikiusamise temaatika, keskendudes ideaalse koolikeskkonna loomisele.

Ühendus sündis 2015. aastal Eesti Õpilasesinduste Liidu, Lastekaitse Liidu ja MTÜ Foorumteatri koostööl ning kulmineerub üle-eestilise Sallivuspäevaga. Sallivuspäeva raames leiavad igas maakonnas aset foorumlauad, kus toimub aktiivne arutelu, kuidas tõsta sallivust Eesti haridussüsteemis. Praeguse seisuga on Salliv Kool Eesti Õpilasesinduste Liidu allühendus.

Salliv Kool viib läbi foorumteatrietendusi ning rakendab alates 2016/2017. õppeaastast koolidele haridusprogrammi, mis on suunatud 1.–9. klassi ja kutsekooli õpilastele.