Salajõgi (Läänemaa)

jõgi Läänemaal

Salajõgi (ka Veski oja) on jõgi Läänemaal Lääne-Nigula vallas Ingküla, Jalukse, Niibi, Salajõe, Saunja, Soolu ja Vedra külas. 4,1 km suudmest suubub vasakult jõkke Oru peakraav, 1,2 km suudmest suubub vasakult jõkke Kärbla peakraav. Alamjooksul läbib jõgi Salajõe maastikukaitseala ja Silma looduskaitseala. Lähtest kirdesse jääb Leidissoo looduskaitseala. Keskjooksul jääb jõest lõunasse Tui raba ja põhja Niibi raba. Piirkonnas leidub karsti ja Salajõgi kaob (Salajõe kurisu), et siis taas ilmuda (Salajõe allikad).

Salajõgi
Lähe Jalukse külas
Suubub Saaremõisa lahte
Valgla maad Eesti
Valgla pindala 93,1 km²
Pikkus 16 km
Kaart

Salajõgi on heledaveeline ja vähese orgaanilise aine sisaldusega avalik veekogu, mille piiranguvöönd on 100 m.

Salajõe keskkonnaregistri kood on VEE1104400.

Välislingid

muuda