Silma looduskaitseala

Silma looduskaitseala on kaitseala Lääne-Nigula vallas Hara, Kudani, Pürksi, Saare, Sutlepa, Tahu, Österby, Ingküla, Linnamäe, Salajõe, Saunja ja Kärbla külas ning Haapsalu linnas Herjava külas (59° 1′ 16″ N, 23° 35′ 1″ E). Kaitseala maismaa pindala on 3442 ha, veeosa pindala on 1353 ha, kogupindala on 4795 ha. Kaitseala läbivad või sellel on järgmised veekogud: Salajõgi, Kärbla peakraav, Taebla jõgi, Võnnu oja, Vööla meri, Kudani järv, Sutlepa meri, Hertsemaa silm, Linaleoauk, 3 nimetut järve. Kaitseala kattub ka Natura aladega Väinamere linnuala ja Väinamere loodusala

Saunja laht Saunja linnuvaatlustornist.

Kaitseala ajalugu ulatub 1939. aastasse, mil Haapsalu lahel võeti tähelepanu alla tervisemuda ala. Aastal 1964 võeti kaitse alla Kudani järv. Praegused piirid ja kaitse-eeskiri on aastast 1998.

Silma looduskaitsealal kaitstakse peaasjalikult Haapsalu lahe ja Noarootsi poolsaare jäänukjärvi ja roostikke, kuivõrd need on tähtsad veelindude rändepeatus-, pesitsus- ja sulgimispaigad, ning rannaniite.

Kaitseala on rahvusvahelise tähtsusega linnuala ja Aafrika-Euraasia veelindude kaitse kokkuleppe (AEWA) demonstratsiooniala. Kaitsealal on vaadeldud üle 200 linnuliigi (sealhulgas merikotkas, kalakotkas, must-toonekurg, sookurg, laululuik, väike-luik). Sügisrändel on korraga registreeritud kuni 100 000 veelindu.

Turismi tarbeks on rajatud 3 linnuvaatlustorni ja 1 vaateplatvorm.

Vööndid muuda

Saare matkarada, Sutlepa meri.
  • Kudani piiranguvöönd (35,5 ha)
  • Kulani piiranguvöönd (95,4 ha)
  • Saare piiranguvöönd (111,7 ha)
  • Salajõe piiranguvöönd (36,9 ha)
  • Saunja piiranguvöönd (290,1 ha)
  • Sutlepa piiranguvöönd (35,8 ha)
  • Tagalahe-Sutlepa sihtkaitsevöönd (3817 ha)
  • Tahu piiranguvöönd (79,9 ha)
  • Võõla-Kudani sihtkaitsevöönd (292,5 ha)

Silma looduskaitseala keskkonnaregistri kood on KLO1000197.

Välislingid muuda