Saaremaa 1. jaoskonnakohus

Saaremaa 1. jaoskonnakohus asus Kuressaares. Kohtu jaoskonda kuulusid Kuressaare linn, Kihelkonna, Kuressaare, Kärla, Lümanda, Ruhnu, Salme ja Torgu vald.

Saaremaa 1. jaoskonnakohtunik oli 1940. aastal Paul Parts.