SRÜ Terrorismivastane Keskus

(Ümber suunatud leheküljelt SRÜ Terrorismivastane keskus)

SRÜ Terrorismivastane keskus on 2000. aastal moodustatud Sõltumatute Riikide Ühenduse liikmesriikide terrorismivastase tegevuse koordineerimisasutus.

SRÜ Terrorismivastane keskuse embleem

Sõltumatute Riikide Ühendusse kuuluvad: Valgevene, Venemaa ja Ukraina, Aserbaidžaan, Armeenia, Kasahstan, Kõrgõzstan, Moldova, Tadžikistan, Türkmenistan ja Usbekistan. SRÜ-sse kuuluvad peale Balti riikide ja Gruusia kõik endised NSV Liidu liiduvabariigid.

SRÜ TVK on 50% ulatuses Venemaa finantseerimisel ja TVK juhiks on selle keskuse tegevusaja jooksul määratud Venemaa esindajad. TVK keskus asub Venemaal Moskvas, Iljinka tänaval ja filiaal asub ka alates 2011. aastast Kõrgõzstani pealinnas Biškekis. TVK isikkoosseis on 60 ametnikku. SRÜ TVK juht on Venemaa Venemaa Föderatsiooni Föderaalse Julgeolekuteenistuse ülema asetäitja ja Venemaa Rahvusliku Terrorismivastase keskuse ülem.

Juhid ja organisatsioonRedigeeri

SRÜ TVK ülemal on kolm asetäitjat: SRÜ Ministrite Nõukogu, SRÜ Kaitseministrite Nõukogu ja SRÜ Piirivalvevägede juhatajate nõukogu poolt ja SRÜ TVK juht, tema 1. asetäitja ja asetäitjad ei tohi vastavalt põhikirjale ühe riigi kodanikud.

SRÜ Terrorismivastase keskuse koosseisus on:

  • Koordineerimis ja operatiivosakond, mis tegeleb SRÜ liikmesriikide kompetentsete riigiasutuste tegevuse tagamisega rahvusvahelise terrorismi ja muude ekstremismiilmingutega. Põhiülesanne on riikidevaheliste ühiste terrorismivastaste operatsioonide koordineerimine. Tegeleb ka terrorismis süüdistatavate isikute tagaotsimisega. Osakond tegeleb ka liikmesriikide asutuste töötajate ettevalmistamisega Venemaa FSB Eriotstarbelise Keskuse instruktorite poolt.
  • Situatsioonianalüüsi osakond, mis tegeleb ohuhinnangute koostamiste ja nendele adekvaatsete vastuaktsioonide kavandamisega. Osakond valmistab ette SRÜ riigipeade nõukogule ettepanekuid koostöö arengusuundade kohta. Osakond tegeleb olukorra analüüsiga, mitte ainult SRÜ riikide territooriumil vaid ka teistes riikides ning koostab andmebaase rahvusvahelistest terroriorganisatsioonidest, nende liikmetest, organisatsioonist ja toetajaliikmetest (vaata Terroriorganisatsioonide loend).
  • SRÜ TVK Kesk-Aasia jaoskond Biškekis.
  • SRÜ TVK Teaduslik Konsultatsiooninõukogu, mille juht on Venemaa FSB esindaja.

VälislingidRedigeeri