SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) on arvutisüsteemide ja sidevõrkude abil toimuv tehniliste protsesside jälgimine ja juhtimine.

Süsteemi operaatorliides SCADA süsteemi arvutiekraanil

SCADA süsteemi oluliseks komponendiks on arvutiprogrammide pakett. Andmeid kogutakse:

Kogutavaid andmeid kasutatakse süsteemi või protsessi visualiseerimiseks ja juhtimiseks.

Vaata kaRedigeeri