Süsinik-14 ehk radiosüsinik (14C) on süsiniku radioaktiivne isotoop, mille poolestusaeg on 5730 ± 40 aastat.

Süsinik-14 tekib atmosfääris õhulämmastikust kosmilise kiirguse toimel. Et kosmilise kiirguse intensiivsus on ajas konstantne, siis on ka 14C sisaldus õhus püsiv. Kosmilise kiirguse sisenemisel Maa atmosfääri tekivad neutronid, mis lämmastikuga kokkupõrkel moodustavadki uue keemilise elemendi.

1n + 14N → 14C + 1H

Süsinik-14 lagunemisel eralduvad elektron ja antineutriino.

Süsinik-14 lagunemisprotsess on järgmine:

Süsinik-14 isotoobi sisaldust kasutatakse bioloogilist päritolu esemete vanuse määramiseks radiosüsinikumeetodi abil.