Sünkroontöötlus

Sünkroontöötlus on signaalitöötluse meetod, mille puhul signaali töötlemisel kasutatakse temaga sünkroonset või sünkroonitud tugisignaali.

Analoogsignaalide töötlemisel kasutatakse signaali sünkroontöötluse ehk sünkroonmuundamise teostamiseks sünkroondetektorit.

Signaalide sünkroontöötluse valdkonda kuulub ka signaali kvadratuursete komponentide detekteerimine.

Signaalide sünkroontöötluseks vajalike tugisignaalide saamiseks kasutatakse tihti automaatse faasisünkronisatsiooni süsteemi ehk faasilukku (PLL)