Sõjaväeametnik

Sõjaväeametnik (Eestis 1929-1937 ja alates 1991. aastast kaitseväeametnik) on mittevõitlev sõjaväelane.

Sõjaväeametnikud kannavad vastavat vormiriietust ja eraldusmärke. Kuni 24. veebruarini 1936 jagunesid kaitseväeametnikud vastavalt ettevalmistusele kaitseväeametnikeks, sõjaaegseteks kaitseväeametnikeks ja kaitseväeametniku asetäitjateks[1].

Sõjaväeametnikud, vaimulikud, välisriikide sõjavägede esindajad, sõjakirjasaatjad jts ei osale sõjategevuses, kuid neid võib võtta sõjavangi.

Viited muuda

  1. https://dea.digar.ee/article/AKriigiteataja/1936/02/28/3 Sõjaaegsete kaitseväeametnikkude ja kaitseväeametniku asetäitjate kaitseväeametnikkudeks ümbernimetamise seadlus (RT 1936, 17, 115)