Säästulamp on elektrivalgusallikas, mis kulutab sama valgusvoo andmiseks vähem elektrit kui hõõglamp.

Seega kuuluvad säästulampide hulka iga liiki kaarlahendusel põhinevad lahenduslambid ja leedlambid. Siiski tuntakse säästulambina eelkõige keeresokliga kompaktluminofoorlampi, sest just seda tüüpi lampidega hakati sajandivahetuse järel hõõglampe välja vahetama. 2010. aastast hakati kompaktlampe omakorda välja vahetama paremate valgusomadustega leedlampidega. Seetõttu on kadunud tarvidus säästulambi kui eraldi lambiliigi nimetuse järele.

Üldtarbeliste lampide võrdlus
Näitaja Hõõglamp Halogeenlamp Kompaktlamp Leedlamp
Valguse tekitaja Hõõgkeha Hõõgkeha Gaas + luminofoor LED + luminofoor
Värvitemperatuur 2600‒2800 K 3000‒3200 K Valitav, enamasti 2700 K Valitav, enamasti 2700 K
Värviesitusindeks 100% 100% 80‒85% Vähemalt 80%
Valgusviljakus 10‒14 lm/W 16‒25 lm/W 50‒75 lm/W 70‒130 lm/W
Tööiga 1000‒2000 tundi 2000‒5000 tundi 5000‒15 000 tundi Vähemalt 25 000 tundi
Hind Madal Kõrgem kui hõõglambil Kõrge Sama mis kompaktlambil

Vaata ka muuda