Ruumiline keskkond

Ruumiline keskkond on terviklik füüsiline ehitatud ja looduskeskkond, mis hõlmab nii sise- kui ka väliruumi. Ruumi all ei mõisteta siin majandusruumi, õigusruumi, sotsiaalset ruumi, kultuuriruumi jne.