Rooni järved on kaks pea ühesuurust metsajärve Valgamaal Tõrva vallas. Nad on eraldatud kitsa maaribaga ja kraaviga ühendatud.

Rooni järv (2005)
Nauska järv (2014)

Läänepoolsem Rooni järv on 5 ha suur ja 17 m (koos lendmudaga) sügav ning idapoolsem Nauska järv on 5,7 ha suurune ja kuni 10 m sügavune.

Järvedevahelisel maaribal on sõjaaegsete kaevikute jäänused. Järvedest kirde suunal asus salajane NSV Liidu raketibaas, millest on säilinud lagunenud ja lagastatud rajatised. Rooni järve ümbritsev põlismets vääriks looduskaitse alla võtmist.[viide?]