Roheline Võti

Roheline Võti on rahvusvaheline ökotunnusmärk, mis antakse majutusasutustele, kes järgivad oma tegevuses jätkusuutliku arengu põhimõtteid.

Märgi teenivad välja ainult need asutused, mis täidavad rangelt kehtestatud reegleid, mida kontrollivad regulaarsed kontrollkülastajad. Rohelise Võtme eesmärk on ennetada kliimasoojenemist ning premeerida ettevõtteid, kes käituvad keskkonnasõbralikult. Roheline Võti on mittetulunduslik ja riiklik programm, mis kuulub Keskkonnaõppe sihtasutusele (FEE). Seda programmi tunnustatakse ning ka toetatakse Maailma Turismiorganisatsiooni, WTO, UNEP-i ja Rahvusvahelise Keskkonnaprogrammi poolt. Rohelise Võtme peakontor asub Kopenhaagenis ning juhtkonna liikmeid on enamikus liitunud riikides. [1]

EesmärgidRedigeeri

Rohelise Võtme eesmärgid on:

  • evitada keskkonnasõbralikke ja jätkusuutlikke meetodeid ning tehnoloogiaid, et vähendada ressursikulu;
  • suurendada turismifirmade klientide ja töötajate teadlikkust ning mõjutada neid käituma keskkonnale kasulikumalt;
  • tõsta keskkonna säästmise vajalikkust ning tuua sisse muudatusi keskkonna heaks üldiselt.[1]

AjaluguRedigeeri

Rohelise Võtme tegevus algas Taanis 1994. aastal ning 2002. aastal võttis juhtimise üle Keskkonnaõppe sihtasutus. Sellest ajast saadik on Roheline Võti levinud peaaegu 60 riiki ning laieneb järjest uutesse riikidesse üle maailma.[1]

KriteeriumidRedigeeri

Selleks, et saada Rohelise Võtme märgis, tuleb täita kriteeriume. Kriteeriumid on arusaadavad ühtviisi nii reisijatele kui ka turismiettevõtetele. Nende täitmist kontrollitakse kontrollkülastustega. Täita tuleb ühist rahvusvahelist kriteeriumi ning spetsialiseeritud reegleid, mis on loodud igale riigile eraldi vastavalt selle kultuurile, seadustikule ja infrastruktuurile. Reeglid keskenduvad keskkonnahoiule ning uuendustele, mida saaks ettevõte parandada. Säästmise osas peetakse silmas vee, prügi, energia, toidu kokkuhoidu ja loodussõbralike kemikaalide kasutust. Samuti on oluline teavitada kliente ja töötajaid keskkonnasäästlikest viisidest.[1]

Viis sammastRedigeeri

Roheline võti tugineb viiel sambal:

  • töötajate, klientide ja omanike harimine, tõstes teadlikkust turismisektoris;
  • keskkonna säästmine vähendades keskkonda mõjutavaid ressursse;
  • ökonoomne juhtimine,vähendades tarbimist ja kulutusi;
  • Rohelise Võtme turundamine märgise kaudu;
  • turismisektori tugevamaks muutmine, mõeldes pigem maailma heaolule kui enda ettevõtte edule.[1]

ViitedRedigeeri