Rituaal (ladina sõnast ritualis 'tavandikohane') on mingi usutalituse, tava või kombe kindlakskujunenud kord, tseremoonia või ka kombetalitus ise.

Lõikuspüharituaaliks paabulinnumotiiviga ehitud naine Indias

Rituaal võib koosneda riitustest.

Vaata ka muuda