Riiklik kaitse

Riiklik kaitse on riigi poolt arvele võetud objekti või objektide kaitse[viide?]. Nt on koostatud Eesti kultuurimälestiste riiklik register, kuhu kantud objektid on riikliku kaitse all.