Riikide sõjajõud Teise maailmasõja alguses

Riikide sõjajõud 1939. aasta teisel poolel Teise maailmasõja alguses. Tabel kajastab Teises maailmasõjas sõdinud riikide relvajõude.

  • M - maavägi
  • L - laevastik
  • Õ - õhujõud
Mehi sõjaväes
Aeg Nõukogude Liit Saksamaa Jaapan Prantsusmaa Suurbritannia Itaalia Eesti
M L Õ M L Õ M L Õ M L Õ M L Õ M L Õ M L Õ
1939. aasta
algul
2 106 789 1 400 000 1 500 000 612 300 557 000 60 000
1 806 789 180 000 120 000 245 000 194 000 118 000
1939. aasta
teisel poolel
5 850 000 4 288 557 1 500 000 612 300 557 000 60 000
4 500 000 1 000 000 350 000 2 760 000,
reservis 996 000
373 000 159 557 245 000 194 000 118 000
Lennukeid
Nõukogude Liit Saksamaa Jaapan Prantsusmaa Suurbritannia Itaalia Eesti
Sõjaotstarbelisi
lennukeid
kokku
29 000 4093 1400 1300 2643 2800 41
Hävituslennukeid 11 065 1179 549 -
Pommituslennukeid 6035 1542 186 12
Luurelennukeid 10 105 613 232 7
Transpordilennukeid 535 552
Muud lennukid 18 700 207 22
Soomustehnikat
Nõukogude Liit Saksamaa Jaapan Prantsusmaa Suurbritannia Itaalia Eesti
Soomustehnikat
kokku
25 000 4220 2100 3400 2800 1500
Sõjalaevastik
Nõukogude Liit Saksamaa Jaapan Prantsusmaa Suurbritannia Itaalia Eesti
Sõjalaevu
kokku
109 103 228 177 316 265
Lahingulaevu 3 5 10 7 15 10
Ristlejaid 4 7 35 19 64 22
Hävitajaid 34 34 121 72 183 128
Allveelaevu 68 57 56 78 57 105 2
Lennukikandjaid - 6 1 7 - -