Riigiaktsiaselts

Riigiaktsiaselts on riiklik aktsiaselts, mille kõigi aktsiate omanik on kas riik või riiklik(ud) organisatsioon(id)[1].

Riigiaktsiaseltsid Eestis muuda

Enne teist maailmasõda oli Kaubandus- ja Tööstusministeeriumi haldusalas riiklikud aktsiaseltsid: Riigi Põlevkivitööstus, Riigi Turbatööstus.

Eestis oli riigiaktsiaselts (lühend RAS) 1990ndate esimesel poolel riigi omanduses ettevõtte eritüüp. RASid reorganiseeriti aktsiaseltsideks hoolimata sellest, et riik jäi aktsiate omanikuks. Näiteks 1991. aastal loodud RAS Eesti Merelaevandus muudeti hiljem ASiks Eesti Merelaevandus ja alles seejärel erastati. Ettevõtted, mille baasil 15.jaanuarist 1991 asutati riigiettevõtted: "Eesti Kütus", Tootmiskoondis "Liviko", Tubakavabrik "Leek", Tootmiskoondis "Juveel", "Eesti Geoloogia", "Eesti Tsement", Järvakandi Tehased, Tallinna Külmhoone nr.1, Tartu Külmhoone, Eesti Raudteekond[2]

Ka praegusel ajal on riigi omanduses ettevõtted harilikud "Äriseadustiku" järgi tegutsevad aktsiaseltsid, üksnes kõik nende aktsiad kuuluvad riigile ja aktsiaseltsi üldkoosolek koosneb haldusala ministrist. Riigile kuuluvad näiteks AS Eesti Energia, AS Saarte Liinid, AS Riigi Kinnisvara ja paarkümmend muud aktsiaseltsi.

2021. aasta jaanuaris kuulus riigile osalus 28 äriühingus, sealhulgas oli riik ainuomanik 24 äriühingus ning enamusosalus kuulus riigile 3 äriühingus[3]. Riik osaleb äriühingutes kolmel põhjusel: riigivõimu teostamine, muul riigivara valitseja poolt määratud avalikul eesmärgil ning tulu saamiseks. Riigi äriühingutes osalemise üldpõhimõtted on sätestatud riigivaraseadusega[4].

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. U. Mereste, 2003. Majandusleksikon. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Köide II (N–Y). Lk 218
  2. Eesti Vabariigile kuuluvate riiklike ettevõtete üleviimise kohta uutele organisatsioonilistele vormidele , Vabariigi Valitsuse määrus RT 1991, 2, 21
  3. Riigi äriühingud, www.fin.ee (vaadatud 22.12.2022)
  4. Riigi osaluste valitsemine, https://www.rahandusministeerium.ee/, (vaadatud 29.09.2021)