Ava peamenüü

AS Saarte Liinid on Eesti ettevõte, mille tegevuseks on regionaalsete sadamate haldamine, korrashoid ja arendamine ning nende kaudu toimuva reisijate- ja kaubaveoks vajalike tingimuste tagamine. Äriühingu koosseisu kuulub 18 sadamat: Kuivastu, Roomassaare, Triigi, Abruka, Ringsu, Papissaare ja Vikati Saare maakonnas; Heltermaa ja Sõru Hiiu maakonnas; Rohuküla ja Sviby Lääne maakonnas; Virtsu, Kihnu, Munalaid ja Manilaid Pärnu maakonnas; Piirissaare Tartu maakonnas, Laaksaare Põlva maakonnas ning Naissaare Harju maakonnas. Lisaks sadamatele kuuluvad äriühingu struktuuriüksuste hulka ujuvsüvendaja Watermaster ja töölaev Panda.

AS Saarte Liinid tegutseb alates 1.oktoobrist 1994. aastal.

AS Saarte Liinid on eraõiguslik äriühing, mille aktsiad kuuluvad 100%-liselt Eesti riigile. Riiki esindab äriühingus omanikuna Eesti Vabariigi majandus- ja taristuminister.

AS Saarte Liinid juhatuse esimees on Villu Vatsfeld ja nõukogu esimees Toomas Vainola.

AS Saarte Liinid on Eesti Sadamate Liidu, Läänemere Sadamate Organistasiooni (Baltic Ports Organisation) ja Eesti Väikesadamate Arenduskeskuse liige.

Üheks AS Saarte Liinid põhiülesandeks on laevadega teostatava avaliku liiniveo toimimiseks vajalike tingimuste tagamine sadamates. Ettevõttele sadamad teenindatavaid regulaarliine, millega peetakse ühendust Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Vormsi, Kihnu, Ruhnu, Abruka, Manilaiu, Piirissaare ja Vilsandi saartega, on kokku 12. Avalikku liinivedu teostavad parv- ja liinilaevad tegid 2017. aastal AS Saarte Liinid sadamate kaudu kokku 27 517 reisi, liinidel teenindati 2 440 113 reisijat ja 1 019 399 sõidukit.


Suuremates sadamates on tingimused ka kaubalaevade vastuvõtuks. Põhiliselt teenindatakse Lääne-Eesti ja saarte ettevõtjate kaubavoogusid, mis moodustavad olulise osa kogu piirkonna ekspordist. AS Saarte Liinid osaleb ise aktiivselt äriühingu sadamate kaubaveovõimaluste tutvustamisel ja pakkumisel konkureerides samas piirkonnas asuvate sadamatega Eestis ja Lätis. Äriühingu koosseisu kuuluvad suuremad sadamad on Virtsu, Kuivastu, Rohuküla, Heltermaa ja Roomassaare. Seejuures on Roomassaare sadam Saaremaa suurim kaubasadam ja Heltermaa sadam Hiiumaa suurim kaubasadam. 2017. aastal veeti AS Saarte Liinid sadamate kaudu 863 837 tonni kaupu, sealhulgas eksporditi 831 154 tonni erinevaid kaupu, imporditi 26 393 tonni puistekaupu ning võeti vastu kokku 6 209 tonni meresaadusi.


Tabel 1. Kaubavedu Eesti sadamate kaudu 2016 ja 2017 aastatel (tuhandetes tonnides)

sadama pidaja 2016 2017 muutus tonnides muutuse % osatähtsus 2016 % osatähtsus 2017 %
AS Tallinna Sadam 20 120 19 180 -940 -4,67% 57,58% 53,10%
sh Paldiski lõunasadam 4 276 4 656 380 8,89% 12,24% 12,89%
AS Sillamäe Sadam 6 320 8 180 1 860 29,43% 18,09% 22,65%
Paldiski Põhjasadam 2 500 2 550 50 2,00% 7,16% 7,06%
AS Pärnu Sadam 1 914 1 970 56 2,93% 5,48% 5,45%
Kunda Sadam 1 490 1 500 10 0,67% 4,26% 4,15%
AS Tallinna Bekkeri Sadam 860 1 150 290 33,72% 2,46% 3,18%
AS Saarte Liinid 786 864 78 9,92% 2,25% 2,39%
Vene-Balti Sadam 680 550 -130 -19,12% 1,95% 1,52%
AS Miiduranna Sadam 210 110 -100 -47,62% 0,60% 0,30%
Lehtma Sadam 60 65 5 8,33% 0,17% 0,18%
Kokku 34 940 36 119 1 559 4,46% 100,00% 100,00%


Lisaks suuremate laevade teenindamisele on AS Saarte Liinid välja arendanud ka oma väikelaevasadamate võrgustiku, mida tutvustatakse SL Marinas nime all. Väikelaevade teenindamise maht AS Saarte Liinid poolt hallatavates sadamates on stabiliseerunud eelmiste aastate tasemel sõltudes endiselt olulisel määral ilmastikust. Kokku külastas AS Saarte Liinid väikelaevasadamaid 2017. aastal 5 495 alust 20 864 inimesega pardal.

VälislingidRedigeeri