Ribalaius

Ribalaiuseks (inglise bandwidth) nimetatakse ühenduseks kasutatavat sagedusvahemikku.

Telefonitehnikas kasutatakse Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (International Telecommunication Union ehk ITU) soovituse kohaselt sagedusvahemikku 300–3400 hertsini, seega on ribalaius 3,1 kHz.

Digitaaltehnikas mõõdetakse ribalaiust kanali läbilaskevõimega, mis on üldkasutatavas telefonivõrgus (PSTN) 64 kbit/s ja mobiiltelefonivõrgus (GSM) 13 kbit/s.