See artikkel on isiku või kollektiivi repertuaarist; repertuaariks nimetatakse ka nt teatri mängukava

Repertuaar on laulja, näitleja, ansambli, koori jne palad (näitlejate puhul ka rollid), mida nad on ette valmistanud esitama.