Reostuskoormus ehk saastekoormus on mingis ajavahemikus (nt ööpäevas) puhastusseadmesse jõudva või keskkonda heidetava reoaine hulk[1].

Reostuskoormust väljendatakse ainekontsentratsiooni ja reoveehulga korrutisena, orgaanilise aine puhul aga inimekvivalentides.

Viited muuda

Kirjandus muuda

  • EE 8. köide, 1995.)