Rein Jürgenson

Rein Jürgenson (sündinud 28. juunil 1936 Pärnus) on Eesti informaatikateadlane.

Rein Jürgenson

HaridusRedigeeri

Ta omandas põhihariduse Wismaris (Saksamaal) ja Pärnus 1944–1950, õppis Pärnu I ja II Lydia Koidula nim Keskkoolis 1950–1955; lõpetas Tartu Riiklikus Ülikoolis matemaatika-loodusteaduskonna matemaatika eriala 1955–1960; oli ENSV TA Füüsika ja Astronoomia Instituudi teoreetilise füüsika sektori aspirant 1960–1963. 1964. aastal kaitses ta füüsika-matemaatikateaduste kandidaadi väitekirja.

Täiendusõpe: Leningradi Riiklik Ülikool 1968; Moskva Riiklik Ülikool 1973; Tampere Ülikool, Helsingi Ülikool 1979; Darmstadti Tehnikaülikool 1994; Jyväskylä Ülikool 1996.

TöökäikRedigeeri

 • Eesti Põllumajanduse Akadeemia matemaatika kateedri assistent 1962-1963;
 • ENSV TA Füüsika ja Astronoomia Instituudi nooremteadur 1963-1965, vanemteadur ja matemaatikalaboratooriumi juhataja 1965-1966;
 • TRÜ matemaatilise analüüsi kateedri vanemõpetaja 1964-1967;
 • TRÜ arvutusmatemaatika kateedri vanemõpetaja ja dotsent 1967-1969.

Alates 1969. aastast TTÜs:

 • arvutusmatemaatika kateedri dotsent 1969-1973, juhataja 1970-1971;
 • informatsioonitöötlemise kateedri dotsent 1973-1992, juhataja 1973-1983;
 • informaatikainstituudi tarkvaratehnika aseprofessor 1992-1997, professor 1977-2003, õppetooli juhataja 1992-2003, direktor 1992-1999;
 • infotehnika/infotehnoloogia teaduskonna dekaan 1997-2003;
 • emeriitprofessor 2003-;
 • rektori nõunik ja rektoraadi liige 2003-2005 ja 2010-2015.

TeadustööRedigeeri

Teadustöö põhisuunadRedigeeri

Tartu perioodil diferentsiaalvõrrandite ligikaudse lahendamise meetodid ning TTÜ perioodil programmeerimistehnoloogiad, objektorienteeritud programmeerimine ning selle rakendamine tarkvaramoodulite kvaliteedi, töökindluse ja abstraktsiooniastme tõstmisel. Tema juhendamisel on kaitstud üks doktoritöö ning arvukalt diplomi- ja magistritöid. Avaldanud üle 70 teaduspublikatsiooni, 32 õpikut ja õppevahendit; viimastest on tuntumad:

 • "Programmeerimiskeel PL/1" (neljas raamatus, 1975)
 • "Programmeerimine IIl põlvkonna arvutitele" (kõrgkooliõpik, 1977)
 • "Programmeerimise ülesannete kogu" (koos Ülo Kaasiku, Ivar Kulli ja Leo Võhanduga, 1978)
 • "Programmeerimine Pascal-keeles" (kõrgkooliõpik, 1985)
 • "Sissejuhatus Ada-keelde" (1987)
 • "Programmeerimine" (kõrgkooliõpik, 1989)
 • "Objektorienteeritud lähenemine programmeerimisele" (koos V. Vahega, 1999)

Teaduskorralduslik tegevusRedigeeri

TTÜ nõukogu liige; TTÜ valitsuse liige; infotehnika/infotehnoloogia teaduskonna nõukogu liige ja esimees; TTÜ arvutuskeskuse nõukogu esimees; A&A toimetuskolleegiumi liige; Eesti Informaatika Seltsi juhatuse liige; ÕT Fondi Ventuur juhatuse liige; TTÜ õppetegevuse arendusprojekti "Diplomiõpe" projektijuht; informatsioonitehnika õppevaldkonna nõukogu liige; Eesti kõrgharidusstrateegia väljatöötamise vabariigi valitsuse asjatundjate komisjoni liige 2004–2006; Eesti kõrgharidusstrateegia rakendusplaani koostamise töörühma liige 2006–2007.

TunnustusRedigeeri

IsiklikkuRedigeeri

Tema isa Reinhold Jürgenson oli matemaatika-füüsikaõpetaja ja haridustegelane, Pärnu poeglastegümnaasiumi inspektor ja direktor, ema Helene Jürgenson õpetaja ja koduperenaine.

Abikaasa oli matemaatik-programmeerija Urve Jürgenson (sündinud Vitsur). Poeg Sven Jürgenson on diplomaat, tütar Evi Arais on IT-analüütik ning tütar Marina Maran on bioloog ja tõlkija-toimetaja. Rein Jürgensonil on üheksa lapselast ja neli lapselapselast.

Huvialad on ajalugu ja arhitektuur, nooruses tennis. Avaldanud ajaleheartikleid Pärnu linnakujunduse teemal. Kirjutanud ka viis ajalooraamatut, nende hulgas "Tallinna Tehnikaülikool uue iseseisvusaja muutustes" kahe raamatuna – "Teekond reformikeerisest tänapäevase tehnikaülikoolini" (2011) ja "Uutele rajajoontele" (2015).

KirjandusRedigeeri