Regioselektiivsus

Regioselektiivsus (regioselektiivne reaktsioon) on keemilise sideme valikuline moodustumine või katkemine valdavalt ühes suunas (teatud aatomi juures), nii et saadakse põhiliselt üks struktuuriisomeer teiste võimalike isomeersete produktidega võrreldes. 100% regioselektiivne reaktsioon on regiospetsiifiline.

Regioselektiivsus halohüdriinide moodustumisel 2-metüülstüreenist (NBS = N-bromosuksiinimiid)


Näiteid:

Vaata ka muuda