Ava peamenüü

Regent on riigipea monarhistlikus riigis.

Kitsamas tähenduses on regent isik, kes täidab monarhi ülesandeid tegeliku riigipea alaealisuse, haiguse või eemalviibimise korral.