Randel Kreitsberg

Randel Kreitsberg (sündinud 14. veebruaril 1983) on Eesti ökotoksikoloog, teadusajakirjanik ja teaduse populariseerija.

Ta õppis Tartu Ülikoolis bioloogiat 2001–2005 bakalaureuseastmes, 2005–2007 magistrantuuris (magistritöö "Loode-Eesti naftareostuse järelmõjude dünaamika ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) kontsentratsioonid reostusalas elava lesta (Platichthys flesus trachurus) kudedes", juhendajad Arvo Tuvikene ja Meelis Tambets) ja 2009–2014 zooloogiat doktorantuuris, kaitstes 2014 doktoritöö "Using biomarkers in assessment of environmental contamination in fish - new perspectives" ("Uued suunad keskkonnareostuse hindamisel kasutades kalade biomarkereid", juhendajad Arvo Tuvikene ja Toomas Tammaru).

Kreitsberg on töötanud Eesti Maaülikooli Võrtsjärve Limnoloogiakeskuses, Haridus- ja Teadusministeeriumis programmijuhina ja 2016. aastast Tartu Ülikoolis teaduskommunikatsiooni peaspetsialistina. Tema juhendatud magistrantide seas on Heli Kirik, Martin Silts, Merle Raig, Alvar Räägel ja Kateriina Rumvolt.

ArtikleidRedigeeri

  • Kreitsberg, Randel; Zemit, Irina; Freiberg, Rene; Tuvikene, Arvo (2007). Responses of metabolic pathways to polycyclic aromatic hydrocarbons in flounder after oil spill in north-weat of Estonia. ICES 2007 Annual Science Conference.17-21 September Helsinki, Finland, 1-−11.
  • Kreitsberg, R.; Tuvikene, A. (2008). Naftareostus, meie kalade argipäev. Eesti Loodus, 59 (8), 40−42.
  • Kreitsberg, Randel; Melikize, Julia; Küppar, Marion; Freiberg, Rene; Tuvikene, Arvo (2008). Toksilised ained Peipsi järves ja Emajões. Juta Haberman, Tarmo Timm, Anto Raukas (_EditorsAbbr). Peipsi (211−216).. Tartu: Eesti Loodusfoto.
  • Kreitsberg, Randel; Tuvikene, Arvo (2010). Järv on ummuksis. Mis edasi? Kalastaja, 55, 100−105.
  • Kreitsberg, Randel; Zemit, Irina; Freiberg, Rene; Tambets, Meelis; Tuvikene, Arvo (2010). Responses of metabolic pathways to polycyclic aromatic compounds in flounder following oil spill in the Baltic Sea near the Estonian coast. Aquatic Toxicology, 99 (4), 473−478.10.1016/j.aquatox.2010.06.005.
  • Kreitsberg, Randel; Tuvikene, Arvo; Baršienė, Janina; Fricke, Nicolai Felix; Rybakovas, Aleksandras; Andreikėnaitė, Laura; Rumvolt, Kateriina; Vilbaste, Sirje (2012). Biomarkers of environmental contaminants in the coastal waters of Estonia (Baltic Sea): effects on eelpouts (Zoarces viviparus). Journal of Environmental Monitoring, 9, 2298−2308.10.1039/C2EM30285C.
  • Kreitsberg, Randel; Baršienė, Janina; Freiberg, Rene; Andreikėnaitė, Laura; Tammaru, Toomas; Rumvolt, Kateriina; Tuvikene, Arvo (2013). Biomarkers of effects of hypoxia and oil-shale contaminated sediments in laboratory-exposed gibel carp (Carassius auratus gibelio). Ecotoxicology and Environmental Safety, 98, 227−235.10.1016/j.ecoenv.2013.08.016i.
  • Keda huvitavad mesilased?! ERR, 02.08.2017
  • Nurkse, K.; Kotta, J.; Rätsep, M.; Kotta, I.; Kreitsberg, R. (2018). Experimental evaluation of the effects of the novel predators, round goby and mud crab on benthic invertebrates in the Gulf of Riga, the Baltic Sea. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 98 (1), 25−31.10.1017/S0025315417001965.
  • Doktorantide lood – kuidas saada "PhD" oma nimekaardile ERR, 04.04.2018.

VälislingidRedigeeri