Rakvere foogtikohus

Rakvere foogtikohus oli Rakvere omavalitsus- ja kohtuasutus kuni 1889. aastani.

Foogtikohtu koosseisu kuulusid kohtufoogt ja kaks linnavanemat. Kohtu liikmed valiti kohaliku kodanikkonna poolt kolmeks aastaks.

Linna kantseleid juhatas notar, kes valiti kodanikkonna poolt. Foogtikohtu juures oli kohtuteener.

Rakvere foogtikohtu koosseis 1843. aastal muuda